Les nostres teràpies

Dels  resultats obtinguts de la primera exploració, es decideix el tractament a seguir o a quin profesional del nostre centre es més adequat dirigir.

La nostra metodologia

Abans de començar la primera visita i seguint la Llei Orgànica de la Protecció de Dades, cal signar el consentiment informat.

Història Clínica: es fa una presa de dades , incloent-hi el motiu de la consulta,  dades mèdiques, proves radiològiques, traumatismes, caigudes,  accidents de tràfic, antecedents familiars, història de vida, etc. que poden ser influents en l’origen del problema o la patologia per la qual consulteu.

Exploració: l’osteòpata observa l’organisme com un tot, interrelacionant els diferents sistemes; múscul-esquelètic, vascular, nerviós, visceral… Amb una observació de l’estructura del cos i una valoració de la mobilitat d’aquest, extreu la informació per tal de trobar on pot estar fallant l’organisme.

Tractament: Partint d’aquests anteriors punts, planificarà  el tractament més adequat. En aquest moment s’explicarà què pot estar passant i quines opcions existeixen per ajudar a resoldre-ho.

Les següents visites es basaran en la informació obtinguda en aquesta primera sessió i l’objectiu serà aprofundir en el tractament per a obtenir beneficis més grans i a més llarg termini.

xd